Zoneterapi

På fødderne findes reflekszoner for alle kroppens organer. Ved at behandle zonerne med tryk og massage påvirkes blodkredsløbet, nerveforsyningen og gennemstrømningen af energi i de indre organer, muskler, knogler, led og bindevæv. Herved stimuleres kroppens evne til at regenerere og finde den bedst mulige balance under de givne omstændigheder.

Behandlingen
Behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt og evalueres løbende. Jeg har blandt andet gode resultater med behandling af

  • stress-symptomer
  • hovedpine og migræne
  • fordøjelsesproblemer
  • led- og muskelsmerter
  • belastet immunforsvar
  • kredsløbsproblemer
  • nedsat fertilitet
  • graviditetsgener
  • spædbørn med skrigeture.

En zoneterapibehandling varer i alt en time, heraf er de 40-45 minutter effektiv behandling. Børn mellem et halvt og fem år behandles første gang fuld tid og efterfølgende i 30 minutter.

Længden og frekvensen af behandlingsforløbet aftales individuelt og afhænger af symptomernes art.

Priser
For voksne og spædbørn kr. 600,-*
For børn mellem et halvt og fem år koster 1. behandling kr. 600,-* og de efterfølgende kr. 300,-*

*Der ydes tilskud fra sygeforsikringen “danmark” på op til 9 behandlinger årligt, såfremt klienten har en lægelig diagnose. For første behandling ydes kr. 115,- i tilskud, og for de følgende 8 ydes kr. 75,- pr. behandling.


“Registreret Alternativ Behandler ” betyder, at behandleren er medlem af en forening, som lever op til særlige krav inden for uddannelse, efteruddannelse, etik og god klinisk praksis, journalføring mm. Jeg er registreret gennem Danske Terapeuter