Persondatapolitik

Emotional Body v/ Dorte Christiansen journalfører og opbevarer journaler jf. Databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018.

Helbredsoplysninger indhentes, for at behandlingsplan kan udarbejdes, og den bedst mulige behandling kan gennemføres.

Databeskyttelsesforordningen kræver, at du giver udtrykkeligt og informeret samtykke til, at jeg indsamler og opbevarer personfølsomme data, hvorfor du bedes underskrive en samtykkeerklæring, inden behandling påbegyndes.

Som klient har du følgende rettigheder:

  • At se oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 13)
  • At få berigtiget eventuelle fejl (Databeskyttelsesforordningen art. 16)
  • At få fuldstændiggjort en mangelfuld oplysning (Databeskyttelsesforordningen art. 21)
  • At få slettet oplysninger (Databeskyttelsesforordningen art. 7). Dette gøres ved at sende mail til dorte@emotionalbody.dk
  • Ret til at få videresendt journalen til en ny træner/behandler, inden for 4 uger (Databeskyttelsesforordningen, art. 20).

Samtykkeerklæringer og journaler opbevares sikkert i henhold til Datatilsynets krav om datasikkerhed. Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten.

Såfremt der sker alvorligt brud på datasikkerheden, underrettes klienten samt Datatilsynet, senest 72 timer efter virksomheden er blevet bekendt med bruddet.

Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.