Psykoterapi & samtale med kroppen i fokus

Mange af de udfordringer, vi møder i livet, har deres oprindelse i adfærdsmønstre, vi har skabt for at undgå at mærke følelsesmæssigt ubehag. Mønstrene hjælper os med at holde følelser tilbage, som i vores opvækst udgjorde en trussel i vores nære relationer. Det har været nødvendigt at slukke lyset for dem for at overleve. Men selvom lyset er slukket, ved vi godt, at oplevelserne og følelserne stadig er der. Ligesom sengebordet, lampen og potteplanten stadig eksisterer, når vi slukker lyset for natten, og øjnene ikke kan se tingene omkring os.

Når vi aktivt afskærer kontakten til bestemte følelser eller holder dem tilbage, skaber det forstyrrelser både i vores psyke og i vores krop. De mørkelagte områder kan skabe angst, og de kræver meget af vores energi. Den samme energi, som vi skal bruge til at overkomme svære tider, kriser og stress.

Jeg vil gerne hjælpe med at tænde lyset, møde det, som bliver synligt og lukke op for de gaver, vi hver især har med os, og som bliver tilgængelige, når vi rydder op i vores ridser og skrammer.

Dét at bruge kroppens informationer giver os en genvej til kontakt med det, vi undgår at mærke. Vi udforsker sammen, hvad kroppen kan fortælle om de dybereliggende årsager til problemet. Det kan vi gøre gennem samtale med opmærksomhed på kroppens signaler. Vi kan også vælge at se på og mærke kroppens bevægelser, måske bruge musik eller tune ind på kropslige vibrationer.

*

Varighed: En session varer ca. 1 time. Forløbet aftales individuelt.

Pris: kr. 900,-

*

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er et kvalitetsstempel og garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring. Du kan se mere på foreningens hjemmeside.