Referencer

Heste Guidet Terapi

Jag vill gärna dela min upplevelse av en fantastisk dag med er.
Tillsammans med fika redogjorde Dorte för sin utbildning och sina upplevelser på ett mycket inspirerande sätt. Dagen avslutades med en upplevelse av vad Dorte berättade om. Att under en timma få uppleva ett djupt och kärleksfullt vi. Att utan krav få vara en del av en flock. Underbart och stort. Jag kände mig fylld av ovillkorlig kärlek och känslan sitter fortfarande i idag. Tack Dorte jag kommer tillbaka.

Ulf Meuller

Tusind tak for en dejlig, fascinerende oplevelse ind og ud i uendeligheden. Jeg følte mig så tryg i dine hænder og ekspertise – og det samme med hestene. SÅ rørende. 

Anne Jørgensen

Assisteret ridefysioterapi

Dorte har arbejdet målrettet med bl.a. min datter i forbindelse med ugentlig ridefysioterapi. Det stod hurtigt klart for Dorte i mødet med min datter Stine, at udfordringerne rakte langt ud over de fysiske. Stines mentale kapacitet blev hurtigt opbrugt og havde tidligere vanskeliggjort gennemførelse af hele træningsseancen. Stine reagerede ofte med råb og slag rettet mod både sig selv, hesten og hjælpere.

Dorte tog initiativ til og fremlagde en anderledes plan for arbejdet med Stine. Dorte læste min datters behov for ro, struktur, opmuntring og personlige udfordringer inden for nærmeste udviklingszone, samtidig med at hun stillede relevante opgaver såvel motorisk som kognitivt og strategisk/coping-mæssigt.

Gennem Dortes intentionelle, rolige tilgang, stærke faglighed og evne til at mærke såvel hesten som Stine og hele tiden justere sin egen guidning i forhold til Stines behov, lykkedes det Dorte igennem relativ kort tid at få Stine til at løse opgaver med høj motivation, glæde, selvtillid og selvværd inden for bl.a.

  • Finmotorik
  • Grovmotorik
  • Øje-/håndkoordination
  • Niveau regulering inden for tryk, lyd, tempo
  • Selvbevidsthed om ydre faktorer, der påvirkede Stine uhensigtsmæssigt
  • Udvikle alternative copingstrategier til afløsning af den udad reagerende og selvskadende adfærd.

Alt sammen læring, som Stine tog med sig ud i andre arenaer med sit nye mantra: ”Jeg tror, jeg kan”. Dorte arbejder anerkendende og respektfuldt med mennesker og heste. Dortes stabile arbejde har haft stor positiv indflydelse på min datters udvikling, og den måde Stine håndterer sine udfordringer i hverdagen.

Mai-Britt S.R.

Dorte har arbejdet 6 – 7 timer om ugen i vores Ridefysioterapi i Karlslunde.

Ridefysioterapi er en fysioterapeutisk træningsmetode, hvor vi bruger hestens bevægelser til at træne den enkelte patient. Målgruppen er børn og voksne med forskellige kroniske handicaps. Det er et job, der kræver stor omstillingsevne og empati, idet man for hver time skal forholde sig til nye mennesker, deres sygdom og deres specifikke træningsmål. Dorte har via sin baggrund som krops-psykoterapeut og sin videreuddannelse i ”hesteassisteret terapi” hos Marianne Florman nogle helt andre redskaber at byde ind med, når vi laver ridefysioterapi, og det skabte stor personlig udvikling hos den enkelte patient. Det har været fantastisk for os at kunne tilbyde noget så unikt. Dorte er et skønt menneske og en fantastisk kollega; hun rummer så meget viden, empati, forståelse, engagement, grounding og humor, at man bliver blæst helt bagover. Hun blev min gode kollega, min sparringspartner og mentor på psykosociale områder, og jeg lærte hver uge noget nyt af hende. Vi har løbende gennem de sidste år fulgt Dortes egen udvikling gennem sin uddannelse hos Marianne Florman. Det er en fornøjelse at se, hvor kompetent og sikker Dorte blev i forhold til at lade hesten guide patienter, til lige præcis det den enkelte patient har brug for. Vi har haft flere patienter, som vi har været på nippet til at opgive, da vi ikke har kunne ”nå ind til dem”. Men det er lykkedes Dorte at finde andre veje til forståelse og kommunikation. Og i dag er de velfungerende patienter i ridefysioterapien. Vi har været utrolig glade for Dorte og kan kun på det varmeste anbefale hende til et hvilket som helst projekt, der har med mennesker og heste at gøre. Hun er virkelig en helt unik kvinde, der med så meget faglighed at byde på stadig formår at få pakket det ind i varme og forståelse. Vi her i ridefysioterapien er kæmpe fans af Dorte!

Ridefysioterapeut Lone Wøldike

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem